טופס קבלת לקוח חדש, נותן שירותי אשראי, תאגיד

[1]  נספח ה' – הצהרה של מבקש שירות כאשר הוא פועל בעבור אחר, למשל בעל שליטה שפועל בעבור התאגיד או שליח שפועל בעבור התאגיד, או שניהם.

[2] נספח ח' – באם מבקש שירות פועל בעבור יישות  אחרת, למשל אדם פרטי בעבור תאגיד, יש לקבל ממבקש השירות ייפוי כוח (או כתב נאמנות) הכולל בתוכו את פרטי הזיהוי של התאגיד (מקבל השירות). מכל מבקש שירות יש לבקש ייפוי כוח בנפרד.

[3]תעודת זהות או דרכון בתוקף או רישיון נהיגה בתוקף + מסמך מזהה נוסף (מסמך נוסף הנושא תמונה + מספר ת.ז / מסמך נוסף הנושא שם או מספר זהות + מען או תאריך לידה / העתק כרטיס אשראי).

[4]תעודת זהות או דרכון בתוקף או רישיון נהיגה בתוקף + מסמך מזהה נוסף (מסמך נוסף הנושא תמונה + מספר ת.ז / מסמך נוסף הנושא שם או מספר זהות + מען או תאריך לידה / העתק כרטיס אשראי).

[5]תעודת זהות או דרכון בתוקף או רישיון נהיגה בתוקף + מסמך מזהה נוסף (מסמך נוסף הנושא תמונה + מספר ת.ז / מסמך נוסף הנושא שם או מספר זהות + מען או תאריך לידה / העתק כרטיס אשראי).

[6]תעודת זהות, דרכון בתוקף, רישיון נהיגה בתוקף.

[7]מסמך נוסף הנושא תמונה + מספר ת.ז / מסמך נוסף הנושא שם או מספר זהות + מען או תאריך לידה / העתק כרטיס אשראי.

[8]נספח ה' – הצהרה של מבקש שירות כאשר הוא פועל בעבור אחר, למשל בעל שליטה שפועל בעבור התאגיד או שליח שפועל בעבור התאגיד, או שניהם.

[9]באם מבקש שירות פועל בעבור יישות  אחרת, למשל אדם פרטי בעבור תאגיד, יש לקבל ממבקש השירות ייפוי כוח (או כתב נאמנות) הכולל בתוכו את פרטי הזיהוי של התאגיד (מקבל השירות). מכל מבקש שירות יש לבקש ייפוי כוח בנפרד.

[10]תעודת זהות או דרכון בתוקף או רישיון נהיגה בתוקף + מסמך מזהה נוסף (מסמך נוסף הנושא תמונה + מספר ת.ז / מסמך נוסף הנושא שם או מספר זהות + מען או תאריך לידה / העתק כרטיס אשראי).

[11]ככל והשירות ניתן עבור מקבל שירות שאינו מבקש השירות, על הלקוח להציג ייפוי כוח ממבקש השירות שנשלח מטעמו לביצוע הפעולה.

[12]תעודת זהות או דרכון בתוקף או רישיון נהיגה בתוקף + מסמך מזהה נוסף (מסמך נוסף הנושא תמונה + מספר ת.ז / מסמך נוסף הנושא שם או מספר זהות + מען או תאריך לידה / העתק כרטיס אשראי).

[13]תעודת זהות או דרכון בתוקף או רישיון נהיגה בתוקף + מסמך מזהה נוסף (מסמך נוסף הנושא תמונה + מספר ת.ז / מסמך נוסף הנושא שם או מספר זהות + מען או תאריך לידה / העתק כרטיס אשראי).

[14]תעודת זהות או דרכון בתוקף או רישיון נהיגה בתוקף + מסמך מזהה נוסף (מסמך נוסף הנושא תמונה + מספר ת.ז / מסמך נוסף הנושא שם או מספר זהות + מען או תאריך לידה / העתק כרטיס אשראי).

[15]תעודת זהות, דרכון בתוקף, רישיון נהיגה בתוקף.

[16]מסמך נוסף הנושא תמונה + מספר ת.ז / מסמך נוסף הנושא שם או מספר זהות + מען או תאריך לידה / העתק כרטיס אשראי.

[17] תעודת זהות או דרכון בתוקף או רישיון נהיגה בתוקף + מסמך מזהה נוסף (מסמך נוסף הנושא תמונה + מספר ת.ז / מסמך נוסף הנושא שם או מספר זהות + מען או תאריך לידה / העתק כרטיס אשראי).

[18]ככל והשירות ניתן עבור מקבל שירות שאינו מבקש השירות, על הלקוח להציג ייפוי כוח ממבקש השירות שנשלח מטעמו לביצוע הפעולה.

עיצוב ובניית אתר: הסטודיו של רחלי