צמיחה עסקית בישראל והצורך במימון חוץ בנקאי לעסקים

הביקוש לשירותי ניכיון ממסרים דחויים אצל גופים פיננסיים המקביל לשירותים הבנקאים, עולה באופן ניכר בשנים האחרונות. כל חברה מבינה כיום שהדרך לצמיחה עוברת דרך שוק האשראי החוץ בנקאי.

אחת הסיבות לעליה זו נובעת מהעובדה כי בעלי העסקים מקבלים פתרונות פיננסיים במקומות בהם המערכת הבנקאית אינה עונה על צרכי העסק.

צרכני האשראי הינם בין היתר עסקים המעוניינים להגדיל מסגרות אשראי, עסקים המעוניינים להתרחב ולספק יותר אשראי ללקוחותיהם, עסקים חדשים המוקמים ואינם מקבלים מסגרות התואמות את צרכיהם, עסקים שהוגבלו בחשבונותיהם וכן לקוחות אשר מעוניינים במקורות מימון אלטרנטיביים, מבלי להיות תלויים בבנק או גורם מממן ספציפי. כמו כן, צרכני האשראי כוללים עסקים שהיקף ההון העצמי שלהם אינו תואם את אופי והיקף פעילותם, וכפועל יוצא, אינם מצליחים לקבל אשראי מהמערכת הבנקאית.

שוק האשראי החוץ בישראל מתאפיין בשנים האחרונות בהיקף פעילות שהולכת וגדלה, בין היתר, כתוצאה מהגבלות כאלו ואחרות שהושתו על ידי הרגולטור על שוק האשראי הבנקאי. אחת הסיבות לעליה זו נובעת מהעובדה כי בעלי העסקים מקבלים פתרונות פיננסיים במקומות בהם המערכת הבנקאית אינה עונה על צרכי העסק.

ישראל הינה אחת הכלכלות היזמיות ביותר בעולם בתחום חברות מבוססות טכנולוגיה, אשר אחראיות לכ 10% מהתעסוקה בסקטור העסקי. הצלחה זאת מתבססת על תנאי מסגרת טובים במיוחד לתעשיות ההיי טק.

לצד הצלחת כלכלת ההיי טק, פועלת כלכלה שנייה המורכבת מעסקים קטנים ובינוניים וישמים בענפי הכלכלה המסורתית.

עם היתרונות של הסביבה העסקית הקיימת לעסקים קטנים ובינוניים וליזמות בישראל נמנים הצמיחה הכלכלית הגבוהה בשנים האחרונות, גמישות שוק העבודה, מיסוי נמוך יחסית ונטל אדמיניסטרטיבי נמוך יחסית על עסקים יזמיים חדשים. עם זאת, מערכת מורכבת של רישיונות עסק והיתרים, אילוצי רגולציה בשוק המוצרים והיעדר לימודי יזמות שיטתיים מעכבים את הצמיחה של עסקים קטנים ובינוניים.

בעוד הון סיכון לפרויקטים טכנולוגיים נמצא בשפע יחסי, מימון החוב עבור עסקים קטנים ובינוניים מסורתיים מוגבל.

אף על פי שהממשלה היא השחקן המרכזי בגיבוש וביצוע מדיניות לעסקים קטנים ובינוניים ויזמות בישראל, הרשויות המקומיות גם הן ממלאות תפקיד בהבטחת קיומה של מערכת רישיונות והיתרים יעילה ובזמינות הקרקעות והמבנים. לעתים קרובות הן מוגבלות בביצוע משימות אלה עקב תקציבים מוגבלים ויכולות איוש מקצועי מצומצמות וכן עקב שיתופי פעולה מוגבלים בין רשויות.

עסקים קטנים ובינוניים חשובים ביותר לכלכלה הישראלית, הם מהווים 99.8% מהמעסיקים במגזר העסקי בישראל, מעסיקים 68.7% מכלל העובדים במגזר העסקי ואחראים ל 62.3% מהתוצר העסקי.

במהלך השנים 2004-2011 צמח מספר העסקים בשיעור שנתי של 3% אשר הוביל לעליה של 25% במספר הכולל של עסקים. נתון זה משקף שיעור גבוה של הקמת עסקים במשק הישראלי בו בזמן ששיעור סגירת העסקים נותר נמוך. בנוסף לכך, ישראל מדורגת בין המדינות בעלות הביצועים הטובים ביותר ב OECD בהקמת עסקים קטנים ובינוניים בעלי השפעה גבוהה על הכלכלה, בעיקר בענף השירותים.

תנאי האשראי הניתנים לעסקים קטנים ובינוניים אינם טובים יחסית לעסקים גדולים. ישנם הבדלים גדולים בגובה הריבית, והלוואות לטווח ארוך אינן זמינות לעסקים קטנים ובינוניים. אחת הסיבות לתנאים פחותים אלה נובעת מהעובדה ש 95% מכלל האשראי הבנקאי ניתן על ידי חמשת הבנקים הגדולים. ישנה רגולציה מגבילה המונעת את הרחבת התחרות בין הבנקים, כגון נהלים להחלפת בנק, נהלים להקמת בנק ומוסדות פיננסיים חוץ-בנקאיים חדשים ושיתוף מידע על אודות נתוני אשראי של לקוחות.

עסקים בגודל בינוני מתקשים לקבל הלוואות בנקאיות בגודל ובמשך הזמן המתאימים לייצור צמיחה או שינוי אירגוני. הלוואות בערבות מדינה יכולות למלא תפקיד בשיפור הנגישות לאשראי, אך 7% בלבד מהעסקים הבינוניים מקבלים ערבויות.

אחד החסמים המשמעותיים בפיתוח עסקים קטנים ובינוניים בישראל הוא הקשיים בקבלת אשראי בנקאי. עסקים קטנים ובינוניים ישראלים מדווחים כי בעיות אשראי, מימון ותזרים מזומן מהוות את החסמים המשמעותיים ביותר לפיתוח עסקיהם (Adalya Economic Consulting, 2011).

כ 30% מדווחים כי הם אינם מסוגלים לגייס את הכספים הדרושים לפעילות השוטפת שלהם ומעל מחצית אינם מסוגלים להשיג מימון לפיתוח או להרחבת פעילותם. לגבי יותר ממחצית העסקים קטנים ובינוניים שכן מצליחים לגייס את מרבית הכספים הדרושים לפעילות השוטפת, הסכומים אינם מספיקים לפיתוח והתרחבות.

תנאי האשראי הבנקאי עבור עסקים קטנים ובינוניים אינם טובים באופן יחסי. שיעור מרווח הריבית בין עסקים קטנים ובינוניים ועסקים גדולים גבוה למדי ועומד על 1.44% (OECD, 2016).

[1] בהתבסס על תרגום דוח OECD:  SME and Entrepreneurship Policy in Israel 2016

הקשיים הנמשכים בקבלת מימון לעסקים קטנים ובינוניים בישראל מתקיימים על רקע הריכוזיות במערכת הבנקאית המצמצמת את התמריצים של הבנקים לחפש לווים בקרב עסקים קטנים ובינוניים ולהגדיל את מבחר המוצרים הפיננסים שלהם. שני הבנקים המסחריים הגדולים ביותר (בנק לאומי ובנק הפועלים) מספקים 60% מכלל האשראי הבנקאי בישראל וחמשת הבנקים הגדולים יחדיו מספקים 95% מכלל האשראי הבנקאי במדינה.

עיצוב ובניית אתר: הסטודיו של רחלי