שוק האשראי

שוק האשראי

תחום האשראי חוץ בנקאי בישראל חווה שינוי מהותי בשנים האחרונות: משוק שנחשב בעבר "כשוק אפור", הפך השוק לספק אשראי חשוב ולגיטימי הנותן מענה לצורכי האשראי של עסקים קטנים ובינוניים בישראל, ע"י הבנה והכרה של צרכי הלקוחות ומתן שירות מהיר ויעיל על סמך ידע וניסיון רב. השוק למעשה ממלא את החלל בו הבנקים מתקשים לתת מענה אשראי הולם וזמין-הן מסיבות רגולטרויות והן מסיבות הנוגעות לסיכוני אשראי.

כחלק מהשינוי והצמיחה שחווה השוק, חברות מימון חוץ בנקאי גדולות החלו להיסחר בבורסה בת"א. סך השווי שוק של חברות אלו מגיע לכשני מיליארד ₪ . לאחרונה, ומתוך הבנת חשיבותו של השוק, התבצע שינוי חקיקה ("חוק נאוי") שאפשר לגופים חוץ בנקאיים לגייס חוב מהציבור. נכון להיום כבר גוייסו למעלה ממיליארד ש"ח ע"י חברות הפועלות בענף. מהלך זה הגביר את מיצובו של השוק החוץ בנקאי כשוק משלים ואף תחליפי למערכת הבנקאית המסורתית. בנוסף לכך, זכתה אחת מהחברות בתחום במכרז של קרן הלוואות לעסקים בינוניים בערבות מדינה- עדות נוספת לרוח השינוי הנושבת בענף.

תמיכת שוק ההון בענף ושינויי החקיקה הגדילו את היקפי האשראי הניתנים בשוק והפכו אותו לזמין למגוון רחב יותר של קהלים. גיוסי החוב הזולים הובילו לירידת מחירים משמעותית והנגישו את השימוש באפיק מימון זה לעסקים שבעבר היו נחלתם של הבנקים המסחריים בעיקר.

בשורה חשובה בענף

מגמה נוספת שצוברת תאוצה בשנים האחרונות היא ניסיון של המדינה להסדיר את הענף ולקבע את מעמדו. מגמה זו הינה הבשורה החשובה ביותר של הענף ולמעשה אבן הדרך להגדרתו ומיסודו. בשנת 2017 בלבד, נחקקו שני חוקים שמטרתם היא הסדרתו העמוקה של הענף:

  1. חוק הפיקוח על נותני שירותים פיננסיים-
    מטרת החוק היא להסדיר את הענף המימון החוץ בנקאי בצורה עמוקה ולמעשה להפוך אותו לגוף מפוקח ע"י רגולטור ייעודי. בחוק ניתנו לרגולטור החדש הסמכויות הנדרשות לפקח על גופים אלו בצורה הדקוה באופן שיביא מחד לפיתוחם וליצירת חלופה הולמת למערכת הבנקאית בתחום מתן השירותים הפיננסיים, ומאידך ימנע מגורמי פשיעה וגורמים עבריינים מלעשות בהם שימוש למטרות בלתי חוקיות.
  2. חוק אשראי הוגן-
    חוק זה בא להגנתו של צרכן האשראי בישראל ומטרתו להגדיר מחדש את רף הריביות והעמלות העליון שבוא יפעלו נותני אשראי בישראל. החוק למעשה מחליף את חוק ריבית חוץ בנקאית ובין היתר משית סנקציות פליליות על העוברים עליו
עיצוב ובניית אתר: הסטודיו של רחלי