חזקים באשראי לעסקים. בדיוק כשצריך

השותפים שלך לפתרון בעיית התזרים
חברת גיבוי הינה בעלת רישיון מורחב למתן אשראי מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.

גיבוי הינה חברה וותיקה הפועלת בתחום האשראי החוץ בנקאי לעסקים ומספקת פתרונות פיננסיים מגוונים במטרה לסייע לעסקים לנהל בצורה מיטבית את תזרים המזומנים ולתמוך בצמיחתם העסקית.

גיבוי אחזקות בע"מ , חברת האם , הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

התקשר עכשיו
כתוב לנו
גיבוי איתן בע"מ . חזקים באשראי לעסקים. בדיוק כשצריך. שדרות רוטשילד 74 , תל אביב | 03-7421010